• Witajcie na naszej stronie
     • Dzień Nauczyciela

     • 13 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia
      Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkoły, przedstawiciele
      Rady Rodziców oraz emerytowani pracownicy szkoły.
      W części artystycznej uczniowie naszej szkoły wierszem, śpiewem i zabawnymi scenkami
      kabaretowymi wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania nauczycielom za serce,
      pomocną dłoń, codzienną troskę na drodze zdobywania wiedzy.
      Pani Dyrektor Danuta Bednarek złożyła życzenia pracownikom szkoły. Podziękowała za trud
      wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.13 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani pracownicy szkoły.W części artystycznej uczniowie naszej szkoły wierszem, śpiewem i zabawnymi scenkami kabaretowymi wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania nauczycielom za serce,pomocną dłoń, codzienną troskę na drodze zdobywania wiedzy.Pani Dyrektor Danuta Bednarek złożyła życzenia pracownikom szkoły. Podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

      Zdjęcia można obejrzeć w galerii :)

     • Konkurs „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto - Moja Duma”

     • Bieżący rok szkolny będzie kolejnym, w którym dzieci i młodzież szkółpodstawowych i ponadpodstawowych będą miały okazję wziąć udział w IXedycji konkursu historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto -Moja Duma” organizowanym przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo„Sądeczanin”. Konkurs organizowany jest pod patronatem MałopolskiegoKuratora Oświaty.Główny cel konkursu to utrwalenie tożsamości małej ojczyzny, jaką jestSądecczyzna oraz poszanowanie jej wielowiekowej tradycji i historii.Oficjalna inauguracja IX edycji odbędzie się 31 października 2022 r. ogodzinie 11:00 w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, NowySącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5. Zachęcamy uczniów wraz zrodzicami i nauczycielami z Państwa szkół do wzięcia udziału w tymwydarzeniu. Prosimy Dyrektorów o przekazanie powyższej informacjizainteresowanym podmiotom społeczności szkolnej.W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

      Pozdrawiam serdecznie.

      Grażyna Prusak-Burdackawizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

      ​​​​​​​MOJ_REGION-MOJA_DUMA_-_Formularz_zgloszeniowy-1.pdf

      BROSZURA__Moj_Region-Moja_Duma_Moje_Miasto-Moja_Duma__2022-23_-_II.pdf​​​​​​​

     • Konkurs „Leśne Inspiracje” - Zapraszamy!

     • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję

      Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

      Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest

      „Piękno lasu"

      Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży idorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

      W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

      Harmonogram konkursu przewiduje:

      Ogłoszenie konkursu nastąpi w dn. 03.10 2022 r.

      Termin nadsyłania prac – do 31.10. 2022 r.

      Ogłoszenie wyników konkursu –do 15.11.2022 r.

      Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) do dnia 31 października br. na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Al. Słowackiego 17 a, 31-159 Kraków

      Z dopiskiem: Leśne inspiracje.

      Uczestnicy:

      oceniani będą w dwóch kategoriach: I dzieci, II dorośli.

      Nagrody:

      Łączna pula nagród w dwóch kategoriach wynosi 3000 zł (trzy tysiące złotych),
      po 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) dla każdej kategorii.

      Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – trzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem ) dla
      2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

      Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje".

      Zapraszamy do udziału w konkursie!

      Regulamin_konkursu_2022___Formularz_zgloszeniowy.pdf​​​​​​​

     • II edycja konkursu „Dobry Obywatel”

     • Wystartowała II edycja konkursu „Dobry Obywatel". Przedsięwzięciejest skierowane do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Celeminicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowaniezaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie.Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nadprzedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Termin nadsyłaniazgłoszeń mija 13 listopada.Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszejstronie internetowej

      ​​​​​​​

     • Gminne Zawody Sportowe - I miejsce !!!

     • Dnia 3 października 2022 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowe Igrzyska Młodzieży w Szkole Podstawowej w Rąbkowej. DRUŻYNA DZIEWCZYN ZAJĘŁA I MIEJSCE !!! . Wygrywając wszystkie mecze.

      Nasz zespół wystąpił w składzie:
      -Patrycja Jarosz
      -Karolina Rosiek
      -Julia Firlej
      -Magdalena Pawłowska
      - Martyna Goryl
      -Justyna Orzechowska
      -Aneta Rębilas

       

      GRATULACJE !!!

  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 27.03.2023
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Biuletyn informacji publicznej