Rada rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Stańkowej:

Przewodnicząca - Małgorzata Dziedzic

Z-ca - Małgorzata Rosiek

Skarbnik - Małgorzata Kołodziej (granica)

Członek - Małgorzata Kołodziej

"Jedynki" klasowe:

"0" - Pawłowska Anna

II - Sikora Kinga

III - Lipińska Beata

IV - Gwiżdż Magdalena

V - Olchawa Ewelina

VI - Bednarek Elżbieta

VII - Filipek Marta

VIII - Goryl Marta

 

 


Drukuj