Szkolne koła zainteresowań

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo i adresowane są do uczniów klasy VII. Głównym celem zajęć rozwijających jest poszerzenie wiedzy językowej (wzbogacenie i doskonalenie słownictwa) oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. Zajęcia umożliwiają uczniom utrwalenie struktur gramatycznych, doskonalenie wymowy i pisowni, ćwiczenie sprawności językowych takich jak: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, rozumienie przeczytanych fragmentów tekstu, ćwiczenia wypowiedzi pisemnej oraz poszerzenie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez wykonywanie projektów. Uczniowie klasy VII w październiku przygotowali projekty pod hasłem „English speaking countries”, które można podziwiać w ich sali lekcyjnej.  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II i III

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i mają na celu: promowanie języka angielskiego wśród dzieci, podnoszenie motywacji do nauki języka obcego poprzez zabawową, zintegrowaną formę zajęć, rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, stosowanie zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych.

Uczniowie poprzez aktywny udział w zajęciach poznają słownictwo w języku angielskim związane z ich otoczeniem (słownictwo dotyczy: własnej osoby, rodziny, ubrań, części ciała, zwierząt, kolorów, liczb, zabawek itp.), mają możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku angielskim, rozwijają możliwości słuchowe, wzbogacają sprawności komunikacyjne z dominacją rozumienia ze słuchu, kształtują umiejętność zapamiętywania, rozwijają swoją pamięć, recytują wierszyki, rymowanki, śpiewają piosenki, doskonalą umiejętność współpracy w grupie i w zespole, wzmacniają wiarę we własne siły.

 


Drukuj